Het DBC Dashboard is een Realtime Dynamic Reportstool. Deze tool geeft i.c.m. uw ECD een heldere weergave van de administratieve & registratieve processen omtrent de DBC. Er wordt overzichtelijke stuur- en management informatie getoond, waarbij er kan worden ingezoomd op diverse niveau’s. Het is een Dashboard waarbij de organisatie zelf aan de knoppen kan zitten.

Het DBC Dashboard is gebruikersvriendelijk voor zowel Administratie & Control als de Behandelaar. De Behandelaar heeft een eigen weergave met items specifiek gericht op de behandelaars.

Het DBC Dashboard heeft standaard overzichten vanuit diverse invalshoeken. Waarbij er begrotingen & plafonds in te richten zijn voor een meetbaar resultaat.

Tip: Download hier onze DBC Dashboard product folder

 

Wat is en kan deze DBC Dashboard?

 • Gebruikersvriendelijke monitor voor zowel de Controller/ Administratie als de Behandelaar
 • Actuele status van alle DBC cliënten, Zorgtrajecten & Subtrajecten opvragen op elk gewenst moment.
 • Naast de Actuele status kun je ook bovengenoemde opvragen op Peildatum en Onderhanden werk.
 • Het geeft de gebruiker duidelijke stuurinformatie door numerieke en charts weergave
 • Door middel van onze rekenmatrix wordt alles getoond inclusief de bijbehorende tarieven per Subtraject/ prestatie
 • Duidelijk overzicht per cliënt trapsgewijs weergegeven. Dus goed te zien waar je als behandelaar staat in het traject. En wat te verwachten bij meer of minder inzet.
 • Eenvoudig te berekenen wanneer je overgaat naar een volgende prestatie
 • Inzoomen op een subtraject met heldere charts welke aangeven waar je nu in het traject staat
 • Per subtraject kunnen zien wat de declaratie status is. Eventueel met reden van "afkeur"
 • Diverse overzichten:
  - Schattingen op jaarbasis,
  - Realisatie per Koepel en Verzekeraars,
  - Plafondbeheer,
  - Kostprijs,
  - Prestatie calculator,
  - Charts,
  - Afsluitberekening van Zorg- en Subtrajecten,
  ...et cet
 • Zelf te slepen rapporten/ views
 • Standaard geaggregeerde rapporten/ views
 • Draaitabel rapport inbegrepen met diverse views
 • Realisatie t.o.v. Kostprijs
 • Begroting (plafond) t.o.v. Realisatie
 • Volledige Export naar Excel voor eigen data verwerking
 • En meer...