Training en e-learning

  • Wij bieden een zorggerichte e-learning aan.
    Met name gericht op het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier)
  • Vanuit didactisch oogpunt stellen wij lessen en lesmodules samen.
  • Dit kunnen wij uiteraard specifiek voor uw zorgorganisatie doen.
  • Daarom is maatwerk mogelijk.
  • D.m.v. scores en profilering kunnen wij zonodig aan u doorgeven welke medewerker extra aandacht nodig heeft m.b.t.
    gebruik ECD en Computer
  • Wij kunnen zelf ook trainingen verzorgen